Studenten en stagiaires

De Springplank is een school waar studenten van de PABO kansen krijgen om zich te bekwamen in het vak van leraar basisonderwijs. Ieder jaar is een studententeam van de Hogeschool Zeeland op onze school aanwezig. Deze studenten nemen deel aan het programma "opleiden in de school" (OIDS).
Naast begeleiding vanuit de PABO worden studenten intensief begeleid door één van onze personeelsleden: Nelly van Dongen.  Nelly is geschoold in het coachend begeleiden en beschikt tevens over het diploma School Video Interactie Begeleiding (SVIB).  Nelly is naast stagecoördinator van De Springplank tevens werkzaam als opleidingsmentor voor de Hogeschool Zeeland en lid van de Studenten en Leerkrachtenbegeleidingsgroep (SLB) van de Lowys Porquinstichting. Deze groep begeleidt LIO-studenten en eerstejaars en tweedejaars leerkrachten binnen onze stichting.

LIO-stage
De LIO-stage (LIO=leraar in opleiding) is de laatste belangrijke fase van de opleiding van de studenten aan de PABO. Alles wat de student geleerd heeft en waarin de student zich ontwikkeld heeft wordt dan in praktijk gebracht. M.a.w. de student wordt klaargestoomd om als volledig bevoegde leerkracht verantwoord aan de slag te kunnen gaan.
Ieder schooljaar wordt een LIO-student benoemd op onze school. Hiervoor worden sollicitatiegesprekken gevoerd. Op De Springplank zijn we altijd op zoek naar talentvolle studenten die bereid zijn om aan te pakken en zich te ontwikkelen. LIO-studenten worden beschouwd als volwaardig teamlid.
De LIO-stage vindt plaats in één groep. Na een inwerkperiode gaat de LIO-student twee dagen per week zelfstandig de groep draaien. De groepsleerkracht is op deze dagen bereikbaar, echter niet volledig aanwezig in de groep.
De werkzaamheden van de LIO-student worden in nauw overleg met en onder supervisie van de groepsleerkracht(en) uitgevoerd. Dat betekent dat de groepsleerkracht altijd aanspreekbaar is voor ouders en kinderen en volledig op de hoogte is/blijft van de vorderingen en ontwikkelingen van de groep én individuele leerlingen.
LIO-studenten worden tevens intensief begeleid door enkele gespecialiseerde leerkrachten/begeleiders vanuit de Studenten en Leerkrachten Begeleidingsgroep (SLB) binnen de Lowys Porquinstichting. Onze collega Nelly van Dongen is één van de vier mensen in deze SLB-groep. De Lowys Porquinstichting draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Dat is de reden dat we niet alleen op zoek zijn naar goede en bekwame collega's en studenten, maar deze personen ook op deskundige wijze begeleiden.

Stagiaires van andere opleidingen
Indien er ruimte is worden ook studenten toegelaten van andere opleidingen zoals de opleiding voor onderwijsassistent. Studenten vanuit de PABO hebben echter altijd voorrang.
Stagecoördinatie
Nelly van Dongen coördineert alles rondom stage en opleiding op onze school.
Studenten en scholen kunnen naast telefonisch contact opnemen met de school,  ook e-mailen naar: nelly.van.dongen@lpsnet.nl voor verdere informatie en/of vragen.