Logopedie en fysiotherapie op De Springplank

Op De Springplank bestaat de mogelijkheid om aan leerlingen onder schooltijd fysiotherapie te geven. De contactpersonen op school is Nelly van Dongen. Voor vragen kunt u contact opnemen met haar

 

Samenwerking met logopedie

De samenwerking met praktijk "Verpalen & Neyssen Logopedie" is met ingang van het schooljaar 2012-2013 helaas beëindigd. Dit betekent dat de logopedist niet meer op De Springplank komt om kinderen te screenen en te behandelen.  Uiteraard blijven we samenwerken met de praktijk voor logopedie te Halsteren
 
Samenwerking met kinderfysiotherapie

Onder meer in het kader van passend onderwijs werkt De Springplank samen met de praktijk Kinderfysiotherapie 'De Zuidsingel' - locatie Halsteren.

Kinderen die in aanmerking komen voor kinderfysiotherapeutisch onderzoek en evt. behandeling kunnen via de school aangemeld worden. Het gaat om die gevallen waarbij er een duidelijke relatie is met de ontwikkeling van het kind op school. Het onderzoek vindt plaats in de praktijk en een eventuele behandeling kan in overleg op school plaatsvinden. Het resultaat van het onderzoek en de behandeling wordt in een verslag uitgewerkt en met u besproken. Tevens

vindt schriftelijke verslaglegging plaats aan huisarts en school. Op deze wijze kan de school rechtstreeks aansluiten op de fysiotherapie en

andersom. Voor vragen of aanmelding kunnen ouders contact met de praktijk opnemen of via de leerkracht zich aanmelden. Na bespreking van het verslag zal worden bekeken of de behandeling plaats vindt op school, of anders in de praktijk in Halsteren. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Contactpersonen: Nelly van Dongen (school) en Linda Tolsma (kinderfysiotherapie)

Kinderfysiotherapie 'de Zuidsingel'- locatie Halsteren (in het gebouw van Join onderwijs en opvoeding),  Vang 5 - 4661 TX Halsteren - 06-11004768