Methodes
Op onze school worden de volgende methodes gebruikt.
Om ons onderwijs up to date te houden worden regelmatig methodes vervangen.

 

Godsdienst/cathechese Trefwoord (kalendermethode SGO)
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen (maan-roos-vis versie 2)
Voortgezet lezen Estafette (nieuwste versie)
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip (internetmethode met wekelijks actuele onderwerpen
Studerend lezen Tekstverwerken
Taal Taalactief
Engels Take it easy
Rekenen Pluspunt (nieuwste versie)
Schrijven Zwart op wit
Aardrijkskunde Meander
Geschiedenis Brandaan (nieuwste methode met tijdvakken en de canon van Nederland)
Natuurkennis/techniekNat Natuniek
Verkeer Stap vooruit (groep 4)
Op voeten en fietsen (groep 5/6)
Jeugdverkeerskrant (groep 7/8)
Creatieve vakken
Muziek - Handvaardigheid - Tekenen
Moet je doen
Bewegingsonderwijs/gym Basislessen bewegingsonderwijs
Sociale redzaamheid Kinderen en hun sociale talenten