De ouderraad


De ouderraad bestaat uit de volgende personen:  Marith Fokke (penningmeester), Anton Ooms,  Patrick Kees, Sandra Helmus(voorzitter), Debby IJzermans(secretaris), Cindy van der Aart, Daniela van Schilt, Suzan Oostvogels, Esther van Sprundel, Sandy van Wintershoven, Marion van Eekelen . Vanuit het team wonen de volgende personeelsleden de vergaderingen bij: Marja Everaërs, Nelly van Dongen of Gerda van Eekelen.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad is eigenlijk het bestuur van de oudervereniging waar alle ouders/verzorgers van onze kinderen automatisch lid van zijn.
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die het hele jaar door geheel belangeloos activiteiten organiseren zoals de avondvierdaagse, de Springplankmarkt, sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Paasviering, schoolreis en de laatste schooldag.  De ouderraad vergadert elke maand. Graag doet de ouderraad beroep op ouders/verzorgers om mee te helpen bij activiteiten en hand en spandiensten te verrichten. 
Ouders van de ouderraad denken mee met de school en de schoolorganisatie. 

Financiën - ouderbijdrage
De ouderraad draagt zorg voor de financiën om alle activiteiten te bekostigen. Het gaat hier om activiteiten en tractaties voor de kinderen waarvoor geen regulier budget is opgenomen in de schoolkas (de rijksvergoeding voorziet niet in deze kosten).
De kas van de oudervereniging wordt gevuld door de opbrengst van oud papier, frietvet en kledinginzameling. De belangrijkste bron van inkomsten is echter de ouderbijdrage.  Deze bijdrage is wettelijk gezien vrijwillig. Dat houdt in dat we niemand kunnen verplichten deze kosten te betalen. In de praktijk zijn we echter wel afhankelijk van de bijdrage van ouders om de activiteiten te kunnen bekostigen.  Daarom doen we een vriendelijk doch dringend beroep op alle ouders/verzorgers om de bijdrage tijdig te voldoen. Ieder jaar ontvangen alle ouders hierover een brief.
Momenteel bedraagt de ouderbijdrage € 30,- per kind.
Ouders van kinderen die na 1 januari in het schooljaar instromen betalen de helft van de ouderbijdrage

De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer
 NL72RABO0128006846 ten name van Oudervereniging Basisschool De Springplank onder vermelding van de voor- en achternaam van het oudste kind van het gezin op De Springplank.


Interesse?
Mocht u meer willen weten of interesse hebben in de ouderraad neem dan contact op met één van de leden ofde voorzitter van de ouderraad of met de directie van de school. Ook om aan te melden voor ouderhulp op school.
Voorzitter:
sandraenmischahelmus@gmail.com

Er wordt hard gewerkt, maar het is ook heel gezellig in de ouderraad. De school en dus uw kind is met deze hulp en ondersteuning zeer geholpen. De school heeft veel waardering voor de ouderraad. Het zijn echt kanjers!

Meehelpen bij activiteiten van de ouderraad?
Uw hulp is zeer welkom.