Het ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit 6 ouders. Zij komen vier of vijf keer per jaar bij elkaar. Het ouderpanel denkt mee met het beleid van de school en geeft advies aan de directeur. Nieuwe ideeën en nieuwe ontwikkelingen worden besproken. Daarnaast heeft het ouderpanel een belangrijke functie als klankbord voor de directeur. 
De volgende ouders hebben momenteel zitting in het ouderpanel: Robert van Kuijk, Sietse Poppe, Inge Vermeulen, Diana Klaassen, Jeftha Mulder.
De voorzitter van het ouderpanel is Jack Nuijten (directeur).