Onze leefregels
In de afgelopen jaren heeft het team gekozen voor een viertal leefregels. Deze regels zijn een vertaling van de kernwaarden waarop ons onderwijs is gebaseerd en zijn gekoppeld aan de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor worden de regels regelmatig onder de aandacht van kinderen gebracht. Ieder schooljaar wordt één van de onderstaande leefregels herhaald. De leefregels zijn spelenderwijs geïntroduceerd met de figuren "Meneertje Geleerdje en Vrouwtje Violet.
Hieronder een beschrijving:1. Je hoort erbij !
Deze leefregel vormt de basis. Alle kinderen, ouders/verzorgers en teamleden zijn welkom. Dat houdt in dat ieders eigenheid wordt gerespecteerd en dat ieder mens er mag zijn en er toe doet. Op De Springplank ben je geen nummer, maar word je gezien als een volwaardig mens. Jij mag er zijn, je hoort erbij. Als je ziek of afwezig bent word je gemist. Het is fijn als je er bent...2.  Samen spelen, samen leren
Op De Springplank is samenwerken en samen spelen belangrijk. Goed met anderen kunnen omgaan en sociale vaardigheden vinden we belangrijk. Kinderen en volwassenen hebben elkaar nodig. We leren van elkaar en we leren met elkaar.
We streven bewust naar momenten van gezamenlijkheid. Dit gebeurt in de groep, met de hele school, met ouders en in teamverband.

3. Alles is leren en je leert van alles
Hierbij gaat het om de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. In onze visie leren we de hele dag door. Ook vrijere situaties dragen bij tot ontwikkeling. Leren vindt dus plaats op het gebied van kennis en vaardigheden, maar ook op het gebied van sociale ontwikkeling en ontwikkeling van gevoelens. We proberen om de ontwikkeling van talenten van kinderen en volwassenen te stimuleren. Leren doen we bij voorkeur in een plezierige en uitdagende omgeving.
Waardering voor inzet en prestaties vinden we hierbij belangrijk, maar zeker ook waardering voor goede omgang met elkaar en sociaal gedrag.
Dit alles gebeurt vanuit een positieve kijk. We steken bij voorkeur in op wat ieder mens wel kan. Een afrekencultuur wordt zeker niet ondersteunt en aangemoedigd.
4. We letten op wat we doen en wat we zeggen
In Nederland kennen we "vrijheid van meningsuiting". Dit wordt zeker onderschreven op onze school. Het betekent voor ons echter niet dat je alles zomaar kunt zeggen en doen. We streven naar een houding en gedrag bij kinderen en volwassenen waarbij respect voor anderen voorop staat. Kinderen leren we om op een prettige wijze met elkaar om te gaan en ook respect te hebben voor elkaars mening, spullen, achtergrond. Als kinderen en volwassenen zich niet houden aan deze cultuur, spreken we hen hierop aan. Dat aanspreken gebeurt dat op een dusdanige wijze dat de ontvanger zich voelt aangesproken op zijn/haar gedrag en niet op de persoon. Bijvoorbeeld niet: "wat ben je vervelend" maar "ik heb er last van wat je nu doet".
M.a.w. we doen een beroep op ieders gevoel voor respect en medemenselijkheid.
De vierde en laatste leefregel werd in november 2009 geintroduceerd.