Samenwerking met peuterspeelzaal en kinderopvang

De Springplank is een samenwerking aangegaan met Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom en met Zo Kinderopvang & BSO.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat het gebouw uitgebreid zou worden. Om financiële redenen is dat vooralsnog niet haalbaar. Hoewel kinderen van alle peuterspeelzalen in Halsteren en Lepelstraat op de Springplank worden ingeschreven werken we vooral samen met peuterspeelzaal het Ganzenhok. Het Ganzenhok wordt m.i.v. augustus 2012 gehuisvest in het gebouw van de Sint Maartenschool, Vijverstraat 17 te Halsteren (gelegen in het oude hart van Halsteren). Deze peuterspeelzaal werkt samen met beide scholen.

Kinderopvang
Er is een groeiende behoefte aan kinderopvang voor- na schooltijd. Als service aan ouders willen we de mogelijkheid bieden dat ouders hun kind op dezelfde locatie kunnen brengen voor basisonderwijs en kinderopvang. Uiteraard zal de kinderopvang na schoolltijd een ander karakter krijgen dan de schooltijd.
Ouders hebben vanzelfsprekend de vrijheid om de vorm van kinderopvang te kiezen die het beste bij ze past. In het gebouw van De Springplank zijn twee groepen van Zo Kinderopvang gehuisvest. De kinderen kunnen hier terecht voor voorschoolse en naschoolse opvang. Neem voor meer informatie een kijkje op de website van Zo (klik HIER)