Ouderbijdrage

De ouderraad draagt zorg voor de financiën om alle activiteiten te bekostigen. Het gaat hier om activiteiten en tractaties voor de kinderen waarvoor geen regulier budget is opgenomen in de schoolkas (de rijksvergoeding voorziet niet in deze kosten). Verder worden door de ouderraad soms bijzondere éénmalige aankopen voor de school gedaan, waarvoor anders geen geld zou zijn.
De kas van de oudervereniging wordt gevuld door de opbrengst van oud papier en kledinginzamelingsacties, door sponsorgelden vanuit de sponsorloop. De belangrijkste bron van inkomsten is echter de ouderbijdrage.  Deze bijdrage is wettelijk gezien vrijwillig. Dat houdt in dat we niemand kunnen verplichten deze kosten te betalen. In de praktijk zijn we echter wel afhankelijk van de bijdrage van ouders om de activiteiten te kunnen bekostigen.  Daarom doen we een vriendelijk doch dringend beroep op alle ouders/verzorgers om de bijdrage tijdig te voldoen. Ieder jaar ontvangen alle ouders hierover een bericht.
Momenteel de ouderbijdrage € 30,- per kind
Ouders van kinderen die na 1 januari in het schooljaar instromen betalen de helft van de ouderbijdrage


De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer  NL72RABO0128006846 ten name van Oudervereniging Basisschool De Springplank onder vermelding van de voor- en achternaam van het oudste kind van het gezin op De Springplank.