Digitale schoolpost via Digiduif.
Ouders ontvangen vrijwel alle schoolpost digitaal. Iedere ouder die zijn/haar kind inschrijft op De Springplank krijgt een account in Digiduif. Digiduif is een beveiligde omgeving waarop ouders kunnen inloggen. De leerkrachten verzenden berichten via Digiduif. Gedurende twee jaar worden alle berichten die ouders ook in hun aangemelde mailbox ontvangen bewaard. Alles is dus terug te lezen en te vinden.
Per account kunnen meerdere e-mailadressen toegevoegd worden, zodat bijvoorbeeld beide ouders de schoolpost ontvangen.

Verzuim melden en verlof aanvragen
Met Digiduif kunnen ouders ook verzuim melden en verlof aanvragen. Dat gaat heel gemakkelijk d.m.v. het invullen van een digitaal formuliertje. De leerkracht en de directeur ontvangen alle berichtjes in hun mailbox en bij een verlofaanvraag ontvangt u een mailtje terug met een antwoord van de directeur.

Oudergesprekken plannen met Digiduif
Kort voordat er geplande oudergesprekken plaatsvinden ontvangen de ouders een berichtje dat ouders hun gesprek kunnen plannen. Hiervoor moeten ouders inloggen in Digiduif. Via het pictogram 'ouderavonden' kunnen oduers dan hun oudergesprek plannen op de tijd die het beste uitkomt.

Ouders kunnen Digiduif bereiken door HIER te klikken.